Mechanizm RWD w przygotowaniu.

Porady

  • Rejestracja spółki przez komputer Czym jest zachowek? - Możliwość założenia prostej, standardowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dobie postępującej cyfryzacji to znaczne ułatwienie pozwalające na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie wizyty u notariusza.
  • Rejestracja spółki przez komputer Jak zarejestrować spółkę w S24? - Możliwość założenia prostej, standardowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dobie postępującej cyfryzacji to znaczne ułatwienie pozwalające na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie wizyty u notariusza.
  • Warunkowe umorzenie Warunkowe umorzenie postępowania - Warunkowe umorzenie postępowania karnego to temat, który od zawsze rodzi wiele pytań i emocji oraz wokół którego powstało wiele mitów. Jest kilka przesłanek prawnych, które muszą zaistnieć, by sąd miał możliwość zastosowania warunkowego umorzenia. Warto zatem poznać zasady funkcjonowania warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz przykłady jego zastosowania w praktyce.
  • Zatarcie skazania Na czym polega zatarcie skazania? - Zatarcie skazania to, innymi słowy, uznanie skazania za dany czyn za niebyłe. Polega w szczególności na usunięciu wpisu o ukaraniu skazanego z Krajowego Rejestru Karnego. Skazany staje się wówczas w świetle obowiązującego prawa osobą niekaraną - tworzy się pewnego rodzaju fikcję prawną; tak, jakby skazany nie był karany i nie popełnił przestępstwa.
  • Alimenty dla małżonka Alimenty dla rozwiedzionego małżonka – kiedy się należą - Rozwód jest trudnym czasem dla każdego z małżonków i często wiąże się z wieloma dramatycznymi sytuacjami. Nierzadko, po stronie jednego z nich pojawia się obowiązek alimentacyjny względem pochodzących z małżeństwa małoletnich dzieci, który najczęściej polega na spełnianiu określonych przez sąd świadczeń pieniężnych.
  • Jak wygląda podział majątku - Podział majątku wspólnego małżonków to jedno z najbardziej złożonych i często też wzbudzających największe emocje postępowań w polskim prawie cywilnym. Ze względu na wiele przepisów, jakie należy stosować, konieczność stosowania niektórych z nich na zasadzie analogii oraz często emocjonalny stosunek do przedmiotów wchodzących w skład wspólnego dorobku, niezbędny wydaje się udział doświadczonego prawnika.
  • Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? - Alkoholizm to poważny problem społeczny rzutujący na relacje towarzyskie, zawodowe i rodzinne. Nadużywanie alkoholu albo nieodpowiedzialne zachowania jedynie po jego okazyjnym spożyciu (np. po firmowej imprezie) mogą nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji.
  • Jak odzyskać zaległe alimenty - Płacenie alimentów należy do obowiązków dłużnika alimentacyjnego; powinno następować regularnie i w pełnej wysokości. Niestety, nierzadko zdarzają się sytuacje, w których dłużnik, z różnych powodów, przestaje płacić na rzecz osoby uprawnionej.
  • Co grozi za niepłacenie alimentów - Alimenty to obowiązkowe świadczenia, najczęściej pieniężne, na rzecz osób fizycznych, które należy płacić regularnie w pełnej wysokości.
  • Rozwód z orzeczeniem o winie - Rozwód jest jednym ze sposobów ustania małżeństwa przewidzianym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (k.r.o.) i z całą pewnością stanowi jeden z najtrudniejszych i najmniej przyjemnych momentów w życiu małżonków.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro Grudziądz

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Grudziądz

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.