Mechanizm RWD w przygotowaniu.

Adwokat Marietta Pokrzywnicka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo oraz Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, a następnie zdała egzamin adwokacki uzyskując wpis na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach adwokackich na terenie Gdańska, gdzie pracowała na stanowisku prawnika przez kilka lat. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką we współpracy z adwokatem Maciejem Pokrzywnickim w ramach spółki cywilnej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności w tematyce związanej z rozwodem, separacją, alimentami, władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem i podziałem majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Posiada również szerokie doświadczenie w sprawach prawa cywilnego, prawa spadkowego oraz prawa pracy.

Włada językiem angielskim.

Zobacz również

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.