Mechanizm RWD w przygotowaniu.

Adwokat Maciej Pokrzywnicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, a następnie zdał egzamin adwokacki uzyskując wpis na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Praktykę zawodową rozpoczął jeszcze w trakcie studiów, angażując się w udzielanie porad prawnych w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w urzędach skarbowych oraz w kancelariach adwokackich na terenie Gdańska. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką we współpracy z adwokatem Mariettą Harat w ramach spółki cywilnej.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa. Doświadczenie w tym zakresie posiada m.in. dzięki zasiadaniu w Radzie Nadzorczej GPK sp. z o.o. w Grudziądzu.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, w szczególności w tematyce związanej ze sprawami karno-skarbowymi, zamówieniach publicznych oraz prawie medycznym. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje także w zakresie zagadnień z prawa podatkowego oraz prawa sportowego. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Włada językiem angielskim.

Zobacz również

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.