Mechanizm RWD w przygotowaniu.

PRAWO SPORTOWE

CZYM JEST PRAWO SPORTOWE?

Światowe zainteresowanie prawem w obszarze sportu nieustannie rośnie. Choć w Polsce prawo sportowe stanowi bardzo młodą i nie do końca ukształtowaną dyscyplinę prawa, dynamicznie się ono rozwija i stawia coraz nowsze wyzwania wymagające pełniejszego i lepszego zrozumienia specyfiki środowisk sportowych.

Kompleksowa obsługa prawna w obszarze sportu narzuca konieczność sprawnego poruszania się po zagadnieniach, w których prawo i sport mogą się ze sobą stykać. Problematyka prawa sportowego skupia się na sprawach wiążących się z organizacją sportu, w tym imprez sportowych, prawem europejskim i międzynarodowym, uczestnikami rynku sportowego, finansami i podatkami, odpowiedzialnością na gruncie prawa cywilnego i karnego oraz sporami w sporcie, a także z dopingiem. 

 

JAKIE ZAGADNIENIA PRAWA SPORTOWEGO MOGĄ WYMAGAĆ POMOCY PRAWNEJ? 

Zasygnalizowane wyżej dynamika rozwoju prawa sportowego wynikająca ze zmieniających się warunków makroekonomicznych, postępującej komercjalizacji, profesjonalizacji i globalizacji sportu, wdrażania kolejnych regulacji w zakresie sportu i organizacji współzawodnictwa sprawiają, że podmioty działające na rynku sportowym wymagają wyspecjalizowanej obsługi prawnej świadczonej przez prawników posiadających rzetelną i pogłębioną wiedzę w zakresie tak prawa powszechnego, jak również regulacji wewnętrznych polskich związków sportowych i międzynarodowych organizacji sportowych (jak PZM czy GKSŻ). 

Prawo sportowe dotyczy wszystkich podmiotów obecnych na rynku sportowym (sportowców, ich trenerów, klubów i związków sportowych, prywatnych inicjatyw sportowych, organizacji pozarządowych, arbitrów i agentów, osoby zarządzające organizacjami i marketingiem sportowym, a nawet kibiców).

 

JAKIE USŁUGI W OBSZARZE PRAWA SPORTOWEGO GWARANTUJEMY?

Wychodząc naprzeciw coraz silniejszemu zapotrzebowaniu na profesjonalną obsługę prawną w obszarze sportu, Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w tym zakresie, adresowane do Stowarzyszeń Sportowych i Spółek Sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przygotowania, negocjacji i opiniowania kontraktów oraz umów ze sportowcami, trenerami, menedżerami, sponsorami, działaczami sportowymi,
 • sporządzania i weryfikowania zapisów umów sponsorskich,
 • sporządzania i opiniowania wewnętrznych aktów prawnych (tj. regulaminów, statutów i innych) regulujących działalność klubu sportowego,
 • bieżącej obsługi prawnej klubów sportowych, w tym tych działających w formie fundacji i stowarzyszenia,
 • obsługi prawnej transferów,
 • prowadzenia sporów sądowych cywilnych oraz gospodarczych, w tym także dochodzenia roszczeń wynikających z umów,
 • prowadzenia postępowań mediacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sporów,
 • doradztwa w zakresie optymalnych sposobów ochrony własności intelektualnej klubu sportowego oraz ochrony wizerunku sportowców, a także przygotowywania opinii prawnych z szeroko pojętej problematyki własności intelektualnej, w szczególności w zakresie przekazania przez zawodnika prawa do wizerunku i następstw podatkowych takiego zdarzenia,
 • doradztwa w zakresie proceduralnych aspektów walki z dopingiem,
 • uczestnictwa w negocjacjach umów, 
 • zabezpieczenia realizacji kontraktów,
 • reprezentowania klubu sportowego i sportowców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi, 
 • reprezentowania sportowców i klubu sportowego w stosunkach z polskimi związkami sportowymi, organami administracyjnymi i nadzoru oraz innymi podmiotami związanymi ze światem sportu, w których sportowcy lub klub sportowy są zrzeszeni, w szczególności w postępowaniach toczących się na podstawie przepisów i regulaminów obowiązujących w sporcie żużlowym,
 • pomocy prawnej w zakresie postępowań o przyznawaniu, odmowie przyznania lub pozbawiania licencji, a także kontroli realizacji decyzji licencyjnych i spełnienia kryteriów licencyjnych określonych w regulaminie przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej,
 • udzielania porad i konsultacji prawnych.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Jakość świadczonej pomocy prawnej to efekt posiadanej gruntownej wiedzy prawniczej, elastyczności we współpracy, a także cennej umiejętności poszukiwania praktycznych i pozostających w zgodzie z interesem Klienta rozwiązań.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom działającym w obszarze sportu rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej nawet w najtrudniejszych sprawach. Zapewniamy również bieżące i szczegółowe informowanie na temat prowadzonej sprawy – każda traktowana jest priorytetowo. 

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Gdańska i Grudziądza, ale również na terenie całej Polski, w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.