Mechanizm RWD w przygotowaniu.

PRAWO PRACY

CZYM JEST PRAWO PRACY?

Praca zawodowa stanowi jeden z najważniejszych aspektów w życiu człowieka. Znaczna część osób aktywnych zawodowo pracuje w oparciu o umowę o pracę podlegając tym samym obszernej dziedzinie prawa, jakim jest prawo pracy. 

Specyfika prawa pracy dotyka zarówno pracowników, jak i pracodawców, a biorąc pod uwagę powszechność wykonywania pracy na podstawie przepisów prawa pracy, często występują na tym gruncie różnego rodzaju spory i problemy, wymagają wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, sprawnie poruszającego się po zawiłych nieraz kwestiach regulowanych przez Kodeks pracy i inne akty prawne z tego zakresu. 

Prawo pracy obejmuje ogół regulacji w zakresie stosunku pracy łączącego danego pracownika i jego pracodawcę będących stronami tego stosunku. Odnosi się ono również do organizacji pracodawców i pracowników, układów zbiorowych pracy czy nierzadkich sporów zbiorowych. 

Podstawowym źródłem prawa pracy jest oczywiście Kodeks pracy, który zawiera regulacje dotyczące wzajemnych praw i obowiązków zarówno pracowników, jak i pracodawców. Poza Kodeksem pracy, istnieje szereg innych aktów zaliczanych do szeroko pojętego prawa pracy. Na prawo pracy składają się również między innymi akty wydane na podstawie Kodeksu pracy, postanowienia układów zbiorowych pracy czy regulaminy i statuty regulujące prawa i obowiązki stron stosunków pracy.

 

JAKIE ZAGADNIENIA PRAWA PRACY MOGĄ WYMAGAĆ POMOCY PRAWNEJ? 

Problemy z zakresu prawa pracy dotykają zarówno pracowników, jak i pracodawców. Specyfika prawa pracy powoduje, że pomocy prawnej często potrzebują obie strony wszelkich stosunków pracy. 

Pracownicy – kiedy naruszane przez pracodawców są ich, gwarantowane prawem, interesy. Pracodawcy – gdy niezbędne im są rekomendacje dotyczące kwestii nawiązywania i zakańczania stosunków pracy z pracownikami czy organizowania sposobu świadczenia przez nich pracy. 

Na gruncie prawa pracy często dochodzi do różnego rodzaju sporów i problemów związanych z wdrażaniem przepisów prawa pracy, zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi, wprowadzaniem regulaminów pracy, zjawiskiem dyskryminacji czy mobbingiem.

 

JAKIE USŁUGI W OBSZARZE PRAWA PRACY GWARANTUJEMY? 

Nierzadko zarówno pracownicy, jak i pracodawcy potrzebują kompleksowego wsparcia prawnego doświadczonego i skutecznego specjalisty, który z należytą starannością poprowadzi nawet najbardziej skomplikowane sprawy. 

W ramach prawa pracy, Kancelaria oferuje wsparcie w:

  • ochronie trwałości stosunku pracy i praw pracowniczych (prawo do wypoczynku, prawo do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, zakaz dyskryminacji itp.);
  • ustalaniu istnienia stosunku pracy (dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie innej niż umowa o pracę, jeśli warunki, w jakich wykonują świadczenie, odpowiadają warunkom składającym się na stosunek pracy. Ma to zapobiegać zastępowaniu umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, co jest niezgodne z prawem);
  • w sprawach, w których dochodzi do mobbingu i dyskryminacji;
  • dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadku przy pracy;
  • dochodzeniu roszczeń wynikających z nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę; 
  • dochodzeniu świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny, odprawy, premie itp.);
  • reprezentowaniu pracowników w postępowaniach przed sądem pracy;
  • odwołaniach od decyzji z obszaru ubezpieczeń społecznych;

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w sprawach prawa pracy na terenie Gdańska i Grudziądza w rozwiązywaniu problemów prawnych to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Jakość świadczonej pomocy prawnej to efekt posiadanej gruntownej wiedzy prawniczej, elastyczności we współpracy, a także cennej umiejętności poszukiwania praktycznych i pozostających w zgodzie z interesem Klienta rozwiązań.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom po obu stronach stosunku pracy rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej nawet przy najbardziej złożonym problemie. Zapewniamy również bieżące i szczegółowe informowanie na temat prowadzonej sprawy – każda traktowana jest priorytetowo. 

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Gdańska i Grudziądza, ale również na terenie całej Polski, w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi. 

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.