Mechanizm RWD w przygotowaniu.

PRAWO RODZINNE

CZYM JEST PRAWO RODZINNE?

Prawo rodzinne nie stanowi samodzielnej dyscypliny prawa (uważa się je za dział prawa cywilnego), ale reguluje fundamentalne kwestie związane z funkcjonowaniem podstawowej komórki tworzącej społeczeństwo, jaką jest rodzina. Głównym źródłem prawa rodzinnego w polskim porządku prawnym jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który zawiera szereg norm odnoszących się do małżeństwa czy relacji łączących dzieci i rodziców. 

Specyfika prawa rodzinnego wynika z tego, że stosunki prawno-rodzinne łączą ściśle określone podmioty, których zmiana jest niedopuszczalna, a uregulowania w tym zakresie są wynikiem troski ustawodawcy o maksymalną stabilność rodziny z uwzględnieniem poszanowania jej autonomii. Prawo rodzinne w silny sposób wiąże się z etyką, czego dowodzi nasycenie treści Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (i innych ustaw w tym zakresie) licznymi klauzulami generalnymi, takimi jak dobro dziecka i rodziny czy zasady współżycia społecznego. 

 

JAKIE ZAGADNIENIA W OBSZARZE PRAWA RODZINNEGO MOGĄ WYMAGAĆ POMOCY PRAWNEJ? 

Prawo rodzinne, z uwagi na obszar regulacji, dotyka zagadnień wiążących się często z dużymi emocjami. Reguluje bowiem stosunki rodzinne między małżonkami, a także między dziećmi a ich rodzicami, co nierzadko prowadzi do silnych napięć, eskalacji negatywnych emocji i trudnych do samodzielnego rozwiązania sporów. 

Problematyka prawa rodzinnego dotyczy najczęściej kwestii odnoszących się do uczuć człowieka i ról społecznych, jakie pełni. Wiąże się to z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem, trwałym i zupełnym rozkładem pożycia prowadzącym do rozwodu, alimentacją, przysposobieniem czy sprawami o ustalenie pochodzenia dziecka. Prawo rodzinne odnosi się tak do stosunków majątkowych (alimenty, majątek małżonków), jak do stosunków osobistych (władza rodzicielska).

 

JAKIE USŁUGI W OBSZARZE PRAWA RODZINNEGO GWARANTUJEMY?

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa rodzinnego, w sprawach wynikających ze stosunków majątkowych i osobistych, z uwzględnieniem następujących obszarów:

Sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami:

 • podział majątku wspólnego, 
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • zwrot wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty,
 • zwrot wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny,
 • długi małżonków po rozwodzie,
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • umowy majątkowe małżeńskie

Obowiązek alimentacyjny:

 • alimenty na dziecko,
 • alimenty na małżonka,
 • sprawy o podwyższenie i obniżenie alimentów, 
 • egzekucja świadczeń alimentacyjnych,
 • uchylenie alimentów,
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, 
 • wypłacenie wynagrodzenia za pracę małżonka drugiemu małżonkowi, 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zaspokojenia potrzeb rodziny, 
 • umowy alimentacyjne

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem:

 • przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalanie kontaktów z dzieckiem, 
 • zakaz osobistej styczności z dzieckiem, 
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka,
 • zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka,
 • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego

Pochodzenie dziecka:

 • ustalenie ojcostwa,
 • ustalenie macierzyństwa,
 • uznanie dziecka i unieważnienie takiego uznania,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie macierzyństwa

Sprawy o ubezwłasnowolnienie:

 • całkowite,
 • częściowe

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Jakość świadczonej pomocy prawnej to efekt posiadanej gruntownej wiedzy prawniczej, elastyczności we współpracy, a także cennej umiejętności poszukiwania praktycznych i pozostających w zgodzie z interesem Klienta rozwiązań.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej nawet przy najbardziej złożonym problemie. Wiemy, jak trudne i wyczerpujące emocjonalnie potrafią być sprawy rodzinne, dlatego bierzemy na siebie ciężar kompleksowego prowadzenia każdej sprawy od początku do końca. Zapewniamy również bieżące i szczegółowe informowanie na temat prowadzonej sprawy – każda traktowana jest priorytetowo. 

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Gdańska i Grudziądza, ale również na terenie całej Polski, w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi. 

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.