Mechanizm RWD w przygotowaniu.

ROZWÓD

SPRAWY ROZWODOWE

Rozwód stanowi jedną z kilku okoliczności kończących małżeństwo i polega na rozwiązaniu ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego albo obojga małżonków. Istnieją dwa sposoby orzekania o rozwodzie:

 • z orzeczeniem o winie, kiedy małżeństwo ulega rozwiązaniu z winy jednego albo obojga małżonków, 
 • bez orzekania o winie, czyli kiedy istnieje między małżonkami porozumienie co do rozwiązania małżeństwa

Orzeczenie rozwodu przez sąd jest możliwe tylko, jeśli zaistnieje przesłanka pozytywna, czyli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przez pojęcie rozkładu pożycia ustawodawca ma na myśli całkowite zerwanie między małżonkami więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Poza przesłanką pozytywną, na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieją trzy przesłanki negatywne powodujące, że sąd nie może orzec o rozwodzie. Przesłankami negatywnymi w sprawach o rozwód są:

 • żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia(chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego),
 • sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci,
 • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

CO PRZY ROZWODZIE MOŻE WYMAGAĆ POMOCY PRAWNEJ? 

Postępowania w sprawach o rozwód są o tyle trudne, że dotyczą spraw o silnym zabarwieniu emocjonalnym i nierzadko zdarza się, że odbywają się one pod znakiem wzajemnych pretensji i kłótni. 

Orzeczenie rozwodu tworzy między małżonkowi nową rzeczywistość, która przekłada się na sytuację wspólnych dzieci i stosunki majątkowe. Rozwód (z orzeczeniem o winie bądź nie) powoduje często konieczność orzeczenia o władzy rodzicielskiej, ustaleniu kontaktów rodziców z dziećmi,  i wysokości alimentów na potomstwo czy ewentualnie małżonka (w określonych sytuacjach), podziale wspólnego mieszkania, a także wymaga dokonania podziału majątku i wspólnego mieszkania.

 

JAKIE USŁUGI W OBSZARZE POMOCY PRAWNEJ PRZY ROZWIĄZYWANIU MAŁŻEŃSTWA GWARANTUJEMY? 

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach o rozwód, separację i w postępowaniach o unieważnienie małżeństwa. W imieniu Klienta opracowujemy za każdym razem zindywidualizowaną i najkorzystniejszą strategię procesową, z uwzględnieniem dbania o Jego komfort i emocje. Sporządzamy pisma procesowe, reprezentujemy w sądach, przygotowujemy propozycje ugodowe i prowadzimy mediacje.

Z zakresie spraw o rozwód oferujemy obsługę prawną przy rozwodach:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzekaniem o winie,
 • orzekaniem o władzy rodzicielskiej,
 • z ustalaniem kontaktów z dzieckiem,
 • z ustalaniem alimentów na dzieci,
 • z ustalaniem alimentów dla małżonka,
 • z ustalaniem podziału mieszkania,
 • z podziałem majątku,
 • z wnioskiem o eksmisję,

Kiedy rozkład pożycia między małżonkami jest zupełny, ale jeszcze nie trwały, często wybieranym rozwiązaniem jest orzeczenie przez sąd separacji (która nie rozwiązuje zawartego związku małżeńskiego). Kancelaria oferuje pomoc w sporządzeniu wniosku o orzeczenie separacji.

Małżeństwo może zakończyć się również unieważnieniem lub ustaleniem jego nieistnienia. Unieważnienie małżeństwa może nastąpić wskutek wielu okoliczności jak choćby w wyniku zaistnienia przeszkody małżeńskiej (wiek, choroba psychiczna) czy wady oświadczenia woli (błąd co do tożsamości drugiej strony). Stwierdzenie nieistnienia małżeństwa natomiast jest możliwe tylko przy niedopełnieniu przesłanek określonych w art. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria gwarantuję kompleksową obsługę prawną w obu wymienionych sytuacjach.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Jakość świadczonej pomocy prawnej to efekt posiadanej gruntownej wiedzy prawniczej, elastyczności we współpracy, a także cennej umiejętności poszukiwania praktycznych i pozostających w zgodzie z interesem Klienta rozwiązań.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom w trakcie rozwodu i innych spraw związanych z małżeństwem rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej. Zapewniamy również bieżące i szczegółowe informowanie na temat prowadzonej sprawy – każda traktowana jest priorytetowo. 

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Gdańska i Grudziądza, ale również na terenie całej Polski, w tym w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.