Mechanizm RWD w przygotowaniu.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie windykacji należności Kancelaria oferuje szeroki zakres usług związanych z dochodzeniem wierzytelności od dłużników.

W ramach naszych działań w zakresie windykacji oferujemy:

  • pomoc na etapie przedsądowym (sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji przedprocesowych),
  • pomoc na etapie sądowym (skierowanie zawezwania do sądowej próby ugodowej, sporządzanie pozwów w postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym, elektronicznym, opracowywanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń),
  • pomoc na etapie egzekucyjnym (przygotowanie wniosku egzekucyjnego, reprezentacja interesów Klienta przed komornikiem sądowym, udział w czynnościach egzekucyjnych, ustalanie majątku i źródeł dochodu dłużnika, współpraca z kancelarią komorniczą w zakresie przebiegu postępowania i skuteczności egzekucji).

Ponadto oferujemy również pomoc prawną dłużnikom w zakresie:

  • negocjacji z wierzycielami,
  • ochrony przed bezprawną egzekucją,
  • sporządzania powództw przeciwegzekucyjnych,
  • sporządzania sprzeciwu, zarzutów od nakazu zapłaty.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro Grudziądz

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

86-300 Grudziądz

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.