Mechanizm RWD w przygotowaniu.

PRAWO RODZINNE

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Oferujemy kompleksową pomoc przy regulacji stosunków rodzinnych dotyczących zarówno spraw majątkowych jak i osobistych. W ramach naszej działalności prowadzimy m.in.:

Sprawy majątkowe między małżonkami:

 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • zwrot wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty,
 • zwrot wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny,
 • długi małżonków po rozwodzie,
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • umowy majątkowe małżeńskie.

Sprawy związane z alimentami:

 • alimenty na dziecko,
 • alimenty na małżonka,
 • podwyższanie/obniżanie alimentów,
 • egzekucja alimentów,
 • uchylenie alimentów,
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • wypłacanie wynagrodzenia za pracę drugiemu małżonkowi,
 • roszczenie z tytułu zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • umowy alimentacyjne.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem:

 • przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
 • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego.

Sprawy związane z pochodzeniem dziecka:

 • ustalenie ojcostwa,
 • ustalenie macierzyństwa,
 • uznanie dziecka,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie macierzyństwa,
 • unieważnienie uznania dziecka.

Sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia:

 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro Grudziądz

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

86-300 Grudziądz

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.