Mechanizm RWD w przygotowaniu.

PRAWO PODATKOWE

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa podatkowego dla Klientów indywidualnych i firm:

  • przygotowywanie odwołań do izb skarbowych oraz skarg do WSA,
  • doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego, podatku VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości, podatku od spadku i darowizn a także podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • sporządzanie wniosku o interpretację indywidualną,
  • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniach karno-skarbowych,
  • reprezentacja Klienta w trakcie kontroli podatkowych,
  • sporządzanie opinii podatkowych,
  • analiza umów pod kątem konsekwencji fiskalno-podatkowych,
  • sporządzanie wniosków o rozłożenie na raty i umorzenie zobowiązań podatkowych,
  • reprezentacja w sprawach egzekucji administracyjnej.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro Grudziądz

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

86-300 Grudziądz

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.