Mechanizm RWD w przygotowaniu.

PRAWO MEDYCZNE

Nasza Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną zarówno lekarzom jak i placówkom medycznym w zakresie prawa medycznego. Reprezentujemy także pacjentów oraz osoby poszkodowane przez tzw. „błędy medyczne”. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych dotyczących zasądzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody związane z nieprawidłowo przeprowadzonym leczeniem, zabiegiem medycyny estetycznej i stomatologii oraz naruszeniem praw pacjenta.

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych obejmuje:

  • zakładanie i rejestracja podmiotów leczniczych,
  • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • opiniowanie i przygotowywanie umów,
  • dochodzenie wymagalnych wierzytelności,
  • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
  • doradztwo i reprezentacja w toku negocjacji z NFZ oraz obsługa realizacji kontraktów z NFZ,
  • ochrona w sporach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych,
  • reprezentacja personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych,
  • ochrona dóbr osobistych lekarzy.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro Grudziądz

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

86-300 Grudziądz

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.