Mechanizm RWD w przygotowaniu.

PRAWO KARNE

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w obszarze prawa karnego. Oferta naszej Kancelarii skierowana jest do osób poszukujących obrońcy bądź pełnomocnika. Pomoc, którą udzielamy obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania karnego tj. w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu przed Sądem, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym. Prowadzimy obronę Klienta w sprawach karnych, karno-skarbowych, sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu dotyczącym osób nieletnich.

Zapewniamy reprezentację i ochronę interesów podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub Urząd Skarbowy. Reprezentujemy oskarżonych w postępowaniu sądowym (zwyczajnym, uproszczonym, przyspieszonym, apelacyjnym, kasacyjnym) oraz sporządzamy wnioski, pisma procesowe i środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje).

W postępowaniu karnym wykonawczym przygotowujemy wnioski o:

  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • dozór elektroniczny,
  • wyrok łączny.

Nasi adwokaci świadczą także fachową pomoc prawną poprzez reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych na wszystkich etapach postępowania karnego. Co więcej pomagamy w dochodzeniu roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa oraz sporządzamy prywatne akty oskarżenia i reprezentujemy oskarżycieli prywatnych w postępowaniu sądowym.

 

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro Grudziądz

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

86-300 Grudziądz

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.