Mechanizm RWD w przygotowaniu.

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje wyspecjalizowane usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Prowadzimy kompleksową i bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego oraz prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię przy stałej obsłudze prawnej obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • opiniowanie i przygotowywanie umów,
  • dochodzenie wymagalnych wierzytelności,
  • reprezentowanie Klienta przed sądami i organami administracji publicznej,
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego oraz zgłaszanie zmian w KRS,
  • rozwiązywanie i likwidacja spółek.

DANE KONTAKTOWE

Harat Pokrzywnicki Adwokaci

spółka cywilna

NIP 9571098215

REGON 368394809

Biuro Gdańsk

ul. Matejki 6/10

80-232 Gdańsk

Biuro Grudziądz

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 lok. 321

86-300 Grudziądz

Formularz kontaktowy* pola obowiązkowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Harat Pokrzywnicki Adwokaci spółka cywilna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Matejki 6/10, 80-232 Gdańsk. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.